هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران- حامیان
حامیان حامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
حامیان کنگره:
  • پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی
  • انجمن بیوتکنولوژی ایران
  • انجمن ژنتیک ایران
  • انجمن ایمنی زیستی ایران
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران:
http://agrobreedcongress.ir/find.php?item=1.62.19.fa
برگشت به اصل مطلب